CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Hội thảo "Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tới 2030: Góc nhìn từ xếp hạng tín nhiệm"

Hội thảo “Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tới 2030: Góc nhìn từ xếp hạng tín nhiệm” để chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế và việc áp dụng cho Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu nâng quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp lên mức tối thiểu 25% GDP vào năm 2030...

Để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp – kênh huy động vốn dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp và là kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư, cùng với việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động kiểm soát, phát triển thị trường trái phiếu, hoạt động xếp hạng tín nhiệm có vai trò quan trọng.

Với mục tiêu đó, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Moody’s Ratings và VIS Rating tổ chức hội thảo “Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tới 2030: Góc nhìn từ xếp hạng tín nhiệm” để chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế và việc áp dụng cho Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu nâng quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp lên mức tối thiểu 25% GDP vào năm 2030.

Hội thảo sẽ tập trung vào hai nội dung chính:

- Phần 1: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào việc phân tích, nhận định thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam và kinh nghiệm thúc đẩy thị trường từ các nước trong khu vực.

- Phần 2: Phát triển thị trường trái phiếu GSS (Xanh – Xã hội và Bền vững) nhằm đưa ra các giải pháp tăng tốc hoạt động tài chính bền vững tại Việt Nam.

Hội thảo có 3 bài tham luận quan trọng:

(i) Xu hướng và Điểm nghẽn năm 2024 của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam – Từ góc nhìn xếp hạng tín nhiệm

(ii) Thời điểm bắt đầu chu kỳ mới: Kinh nghiệm thúc đẩy tăng trưởng bền vững từ các thị trường khu vực”;

(iii) Tăng tốc hoạt động tài chính bền vững tại Việt Nam và xa hơn".

Cùng các khách mời thảo luận:

+ Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên, Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam;

+ Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng ban, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

+ Ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc VIS Rating;

+ Ông Jeffrey Lee, Giám đốc phụ trách Khu vực châu Á Thái Bình Dương, Moody’s Ratings;

+ Bà Tạ Thị Bích Thảo, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam. 

Ngoài ra, tham gia thảo luận còn có đại diện đến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam và đại diện các ngân hàng và doanh nghiệp…

Video nổi bật