LIÊN MINH XÚC TIẾN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 3 tháng 2021

Invest Global 08:32 07/04/2021

Từ đầu năm đến ngày 20/3/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020...