CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Đầu tư cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị tại khu vực đồi Rô Bin, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

405 lượt xem 10:21 08/11/2023
thỏa thuận

Thông số

Nhu cầu:
Hợp tác đầu tư
Lĩnh vực:
Cơ sở hạ tầng
Quy mô:
Từ 10 ha đến 50ha
Pháp lý:
Chấp thuận chủ trương
Thời gian:
Năm bắt đầu: 2021
Năm kết thúc: 2025
Giai đoạn:
Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Thị trường:
Trong nước

Nội dung chi tiết

Tên dự án:

Đầu tư cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị tại khu vực đồi Rô Bin, thành phố Đà Lạt

Địa điểm đầu tư:

Khu vực đồi Rô Bin, thành phố Đà Lạt

Mục tiêu:

Cải tạo, chỉnh trang phát triển đo thị  tại khu vực đồi Rô Bin, phường 3, thành phố Đà Lạt

Quy mô:

- 22.75 ha

Hình thức đầu tư ( được xác định cụ thể tại Quyết định chủ)

Đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

 

527
dự án
58
follow

Liên hệ với người đăng