CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Dòng vốn tín dụng đang ‘chảy’ về đâu trên thị trường bất động sản?

Invest Global 09:22 17/11/2023

(KTSG Online) - Điệp khúc thiếu vốn luôn được các doanh nghiệp nhắc đến trong các kiến nghị của mình tuy nhiên theo dữ liệu từ các ngân hàng thì tín dụng

(KTSG Online) – Điệp khúc thiếu vốn luôn được các doanh nghiệp nhắc đến trong các kiến nghị của mình tuy nhiên theo dữ liệu từ các ngân hàng thì tín dụng đang chảy mạnh vào thị trường bất động sản tính từ đầu năm và tỷ lệ tăng dần cho các chủ đầu tư. Với dữ liệu tăng trưởng tín dụng bất động sản hơn 6% trong 9 tháng qua, tiền đang từ các nhà băng đang phân bổ trên thị trường ra sao?